Meerjaren onderhoud Schildersbedrijf koren

Ook kunnen we u een meerjarenonderhoudsplan aanbieden. In het kort betekent dit dat we de kosten voor het schilderwerk over een periode van tien jaar of meer voor u in kaart brengen. Voordeel van een meerjarenonderhoudsplan is dat wij uw woning in een optimale conditie houden. Graag stellen wij een meerjarenplan op dat aansluit op uw wensen

BS-erkend-verkleind

Meerjaren onderhoud Onze diensten

Meerjarenonderhoudssysteem

Voor een periode van tien jaar stellen wij op basis van uw specifieke wensen met betrekking tot het schilderwerk van uw woning of pand een onderhoudsplan op. Belangrijke punten bij het opstellen van dit onderhoudsplan zijn de door u gewenste esthetische waarde van het schilderwerk en een optimale conservering van het hout gerelateerd aan zo laag mogelijke kosten.

Specifieke wensen

Ook kunnen we u een meerjarenonderhoudsplan aanbieden. In het kort betekent dit dat we de kosten voor het schilderwerk over een periode van tien jaar of meer voor u in kaart brengen. Voordeel van een meerjarenonderhoudsplan is dat wij uw woning in een optimale conditie houden. Graag stellen wij een meerjarenplan op dat aansluit op uw wensen. Lees hier meer over ons Meerjaren Onderhoudsplan.

Onderhoudsplan

Het onderhoudsplan vormt het uitgangspunt voor de planning van het schilderwerk. Periodiek bekijken we of de in het onderhoudsplan vermelde schildersystemen al uitgevoerd dienen te worden of dat deze nog een periode kunnen worden uitgesteld of eventueel beperkt dan wel aangepast. Onderlinge interactie en advisering is hierbij van essentieel belang.

De werkzaamheden met de daarbij behorende kosten die op basis van deze inspectie uitgevoerd dienen te worden staan al in het onderhoudsplan vermeld. Het in het plan gestelde kostenplaatje wordt geïndexeerd op basis van de loon- en materiaalkostenstijgingen.

Voordelen van het onderhoudsplan

- onderhoud vindt op het juiste moment plaats wat resulteert in een optimale verhouding tussen kosten en kwaliteit. Dit bespaart u door de jaren heen aanzienlijk in kosten;

- u bent niet gebonden aan een vast onderhoudscontract voor 10 jaar;

- tegen lage kosten, optimale conservering van het hout;

-onvolkomenheden worden tijdig verholpen binnen de garantietermijn.

Vragen of advies? U kunt ons e-mailen & bellen